Back To Top

Eguna iritsi da, eta urriak 10-16 arte Duna Surf Klubeko 10 kide, 2 monitore eta arduradun bat, Ericeirara doaz. Mila esker Ericeira Surf Clube, Fomento San Sebastian, Duna Surf Kluba.

¡Ha llegado el día! Los días 10 al 16 de octubre, 10 miembros del Duna Surf Kluba, 2 monitores y un responsable, irán a Ericeira. Muchas gracias al Ericeira Surf Clube, Fomento San Sebastián y Duna Surf Kluba.

The day has come! From 10th October till 16th, 10 members of the Duna Surf Kluba, 2 instructors and one responsible will be in Ericeira. Thanks a lot to Ericeira Surf Clube, Fomento San Sebastian and Duna Surf Kluba.